SCHELPEN TELLEN  
Vrijwilligers van Strandwacht IJmuiden struinen over de vloedlijn. Af en toe rapen ze een schelp op, bestuderen die aandachtig en maken aantekeningen. Er zijn veel Amerikaanse 'scheermessen' aangespoeld, maar ook een ongeschonden otterschelp en een zeldzame stekelhoorn.
De verzamelde waarnemingen van alle Nederlandse strandwachten komen terecht bij de Stichting Anemoon, die zorgt voor statistische analyse en publicatie van de gegevens. Op deze wijze kunnen veranderingen in het kustmilieu systematisch in kaart gebracht worden.